Αγρια Φύση

Ειδήσεις για το περιβάλλον, τη φύση και την οικολογία

    Τρίτη, 20 Απριλίου 2021
  • 13:20
    Οι λύκοι είναι ικανοί ψαράδες

    Οι λύκοι είναι ικανοί ψαράδες

    Μια ευρέως άγνωστη μέχρι σήμερα ικανότητα των λύκων αποκαλύπτεται μετά από την τοποθέτηση κάμερας πάνω σε ένα λύκο.


Δημοφιλή