Θαλάσσιος Τουρισμός

    Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022
  • 13:41
    «Μέλι & Γάλα - Η υπόσχεση της Αφθονίας»

    «Μέλι & Γάλα - Η υπόσχεση της Αφθονίας»

    Στόχος της εικαστικής μελέτης, η ευαισθητοποίηση στον τομέα της συμβιωτικής με την Φύση συνεχιζόμενης αναπαραγωγής, η προστασία των ειδών, η ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »