Premium Content

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022
08:21
Παράγωγα: Η απόσταση του ΣΜΕ από το κλείσιμο του FTSE25 έμεινε μικρή  

Παρά την πτώση λόγω των πιέσεων μετά το πρώτο δίωρο οι traders στα παράγωγα δεν επέλεξαν να αυξήσουν την απόσταση του κλεισίματος του υποκείμενου δείκτη από την τιμή κλεισίματος των ΣΜΕ λήξης Φεβρουαρίου που είναι η νέα κυρίαρχη σειρά.

08:20
Χρηματιστήριο: Νευρικότητα και αναζήτηση τάσης από τα διεθνή χρηματιστήρια

Όσα συμβαίνουν στα μεγάλα χρηματιστήρια του πλανήτη δεν είναι συνηθισμένα, υπογραμμίζοντας σε όλους πως οι συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία και ανάπτυξη δεν είναι “κανονικές”. Αλλά και οι επενδυτές, μέσα σε αυτό το γεμάτο νευρικότητα σύμπαν, φαίνεται να μην έχουν εμπιστοσύνη στα επενδυτικά τους κριτήρια.

07:00
Σοφόν... το ασαφές: Οι συνθήκες δεν είναι «κανονικές»

Όσα συμβαίνουν στα μεγάλα χρηματιστήρια του πλανήτη δεν είναι συνηθισμένα, υπογραμμίζοντας σε όλους πως οι συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία και ανάπτυξη δεν είναι «κανονικές». Αλλά και οι επενδυτές, μέσα σε αυτό το γεμάτο νευρικότητα σύμπαν, φαίνεται να μην έχουν εμπιστοσύνη στα επενδυτικά τους κριτήρια. Από τη μονιμότητα στη διάθεση για φυγή από το ρίσκο στα χρηματιστήρια που αποτελούν κεντρικό καθοδηγητή των συναλλαγών στην παγκόσμια κεφαλαιαγορά, προέκυψε απότομα η διάθεση για απορρόφηση της προσφοράς.

Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022
19:43
Παράγωγα: Η συσσώρευση ανοδική ή πτωτική ψαλιδίζει το ενδιαφέρον  

Στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 αρχικά σε θετικό πεδίο και σε αρνητικό στο τέλος του δεύτερου μέρους.

08:29
Χρηματιστήριο: Πάγος στο φρόνημα των επενδυτών

Είναι βέβαιο πως η χώρα βρίσκεται σε μια δύσκολη στιγμή και η συμμετοχή των εγχώριων επενδυτών δεν αναμένεται να έχει μεγάλη βαρύτητα, με άμεση συνέπεια την διαμόρφωση τάσης από τους ξένους θεσμικούς. Η διάθεση των οποίων εξαρτάται από την ανησυχία γύρω από γεωπολιτικές εντάσεις, σε συνδυασμό με την ανάγκη της προεξόφλησης της απόφασης της Fed για τα επιτόκια των ΗΠΑ. Το μέγεθος της χθεσινής πτώσης επιτρέπει την προσδοκία να υπάρξει μια αναθεώρηση των πτωτικών υπερβολών από την συντονισμένη φυγή από το ρίσκο.   

Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022
19:20
Παράγωγα: Η τεράστια πτώση διατήρησε το ενδιαφέρον

Στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σε αρνητικό πεδίο μόνιμα. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε πτωτικό χάσμα 5,36 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 71,53 μονάδες χαμηλότερα.

07:37
Παράγωγα: Η πτώση δεν άλλαξε τα μετριοπαθώς αισιόδοξα στοιχήματα 

Με τη συμπλήρωση τριών εβδομάδων, θα λέγαμε πως ο Ιανουάριος του 2022 χρηματιστηριακά είναι ένας “τίμιος” μήνας. Γιατί στην πρώτη εβδομάδα το ταμπλό υποσχέθηκε πως θα δώσει μια υπολογίσιμη άνοδο. Στη δεύτερη έκανε όντως ένα σημαντικό ανοδικό βήμα και την τρίτη, μέσα σε μια παγκόσμιας κλίμακας διόρθωση, εμφάνισε μικρή υποχώρηση.

07:36
Χρηματιστήριο: Μόνη βεβαιότητα η νευρικότητα και η εξάρτηση από τις διεθνείς εξελίξεις στο τέλος του μήνα 

Οι αγορές έχουν αποσύρει την προσοχή τους από τα δεδομένα της πανδημίας και ενδιαφέρονται πλέον για την πορεία των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και τα εταιρικά αποτελέσματα. Βέβαια η απόφαση της Fed μετά την πρώτη συνάντηση της FOMC θα δώσει κατεύθυνση στις επενδυτικές προσδοκίες αλλά ως την Τετάρτη η νευρικότητα αφήνει υποσχέσεις για το χειρότερο και το καλύτερο αναφορικά με τη διάθεση για μετοχικό ρίσκο. Η προσέγγιση της βραχυπρόθεσμης τάσης θα γίνεται από μέρα σε μέρα. Ενώ στην Αθήνα οι εγχώριοι επενδυτές εκφράζουν επιφυλάξεις λόγω του κλίματος στα διεθνή ενώ αναγνωρίζουν την αμυντική στάση των θεσμικών στις εισαγόμενες πιέσεις αισιοδοξώντας συγκρατημένα.  

07:00
Σοφόν... το ασαφές: Λύση ασφαλείας και ψυχικής ηρεμίας

* Στην καθημερινή ενασχόληση με τις αγορές, η συγκέντρωση του ενδιαφέροντος στις καθημερινές συναλλαγές στερεί τη δυνατότητα να παρατηρηθεί η κίνηση των αποτιμήσεων από μια απόσταση ικανή να αφαιρεί από τη σκέψη τα προκαλούμενα από τη διαρκή παρακολούθηση συναισθήματα.

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022
19:24
Παράγωγα: Η εκπνοή και η πτώση διατήρησαν το ενδιαφέρον

Στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας εκπνοής, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σε αρνητικό πεδίο μόνιμα. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε πτωτικό χάσμα 20,18 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 36,41 μονάδες χαμηλότερα.