Νέα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Προσθήκης
ALPHA22P1.80 Put Option ALPHA Απρ. 2022 | 1,80 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
OPAP22D13.00 Call Option OPAP Απρ. 2022 | 13,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
ETE22D2.20 Call Option ETE Απρ. 2022 | 2,20 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
ALPHA22P1.50 Put Option ALPHA Απρ. 2022 | 1,50 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
FTSE22D2050 Call Option FTSE Απρ. 2022 | 2.050,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
ALPHA22P1.20 Put Option ALPHA Απρ. 2022 | 1,20 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
TPEIR22D1.70 Call Option TPEIR Απρ. 2022 | 1,70 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
FTSE22P2250 Put Option FTSE Απρ. 2022 | 2.250,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
FTSE22D2400 Call Option FTSE Απρ. 2022 | 2.400,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
HTO22P15.00 Put Option HTO Απρ. 2022 | 15,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
ETE22D3.40 Call Option ETE Απρ. 2022 | 3,40 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
TPEIR22D1.40 Call Option TPEIR Απρ. 2022 | 1,40 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
HTO22D17.00 Call Option HTO Απρ. 2022 | 17,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
OPAP22P10.00 Put Option OPAP Απρ. 2022 | 10,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
ETE22P2.40 Put Option ETE Απρ. 2022 | 2,40 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
OPAP22P9.60 Put Option OPAP Απρ. 2022 | 9,60 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
FTSE22P2450 Put Option FTSE Απρ. 2022 | 2.450,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
PPC22P7.60 Put Option PPC Απρ. 2022 | 7,60 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
TPEIR22P1.90 Put Option TPEIR Απρ. 2022 | 1,90 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
FTSE22D2300 Call Option FTSE Απρ. 2022 | 2.300,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
ETE22D4.00 Call Option ETE Απρ. 2022 | 4,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
ETE22P3.60 Put Option ETE Απρ. 2022 | 3,60 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
HTO22D14.00 Call Option HTO Απρ. 2022 | 14,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
ALPHA22P0.95 Put Option ALPHA Απρ. 2022 | 0,95 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
PPC22P8.80 Put Option PPC Απρ. 2022 | 8,80 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
ALPHA22D1.60 Call Option ALPHA Απρ. 2022 | 1,60 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
OPAP22P16.00 Put Option OPAP Απρ. 2022 | 16,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
FTSE22D2150 Call Option FTSE Απρ. 2022 | 2.150,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
ALPHA22P0.90 Put Option ALPHA Απρ. 2022 | 0,90 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
PPC22P11.00 Put Option PPC Απρ. 2022 | 11,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
1 2 3 4 5  »