Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
ILGCBF INTERAMERICAN (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 24/01/2022
ALPHA22A1.30 Call Option ALPHA Ιαν. 2022 | 1,30 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
FTSE22M1975 Put Option FTSE Ιαν. 2022 | 1.975,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
FTSE22M2000 Put Option FTSE Ιαν. 2022 | 2.000,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
ETE22A2.80 Call Option ETE Ιαν. 2022 | 2,80 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
ETE22A3.00 Call Option ETE Ιαν. 2022 | 3,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
ALPHA22M1.20 Put Option ALPHA Ιαν. 2022 | 1,20 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
ETE22M1.90 Put Option ETE Ιαν. 2022 | 1,90 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
OPAP22M10.00 Put Option OPAP Ιαν. 2022 | 10,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
OPAP22M11.00 Put Option OPAP Ιαν. 2022 | 11,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
PPC22M11.00 Put Option PPC Ιαν. 2022 | 11,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
PPC22M12.00 Put Option PPC Ιαν. 2022 | 12,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
PPC22A12.00 Call Option PPC Ιαν. 2022 | 12,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
PPC22A13.00 Call Option PPC Ιαν. 2022 | 13,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
ALPHA22A0.75 Call Option ALPHA Ιαν. 2022 | 0,75 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
PPC22A7.20 Call Option PPC Ιαν. 2022 | 7,20 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
HTO22M11.00 Put Option HTO Ιαν. 2022 | 11,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
HTO22M12.00 Put Option HTO Ιαν. 2022 | 12,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
HTO22A11.00 Call Option HTO Ιαν. 2022 | 11,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
OPAP22M17.00 Put Option OPAP Ιαν. 2022 | 17,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
OPAP22A18.00 Call Option OPAP Ιαν. 2022 | 18,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
ETE22M3.00 Put Option ETE Ιαν. 2022 | 3,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
ETE22M3.20 Put Option ETE Ιαν. 2022 | 3,20 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
FTSE22M2400 Put Option FTSE Ιαν. 2022 | 2.400,00 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
PPC22A8.80 Call Option PPC Ιαν. 2022 | 8,80 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
TPEIR22A1.40 Call Option TPEIR Ιαν. 2022 | 1,40 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
ETE22A1.80 Call Option ETE Ιαν. 2022 | 1,80 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
ALPHA22M0.85 Put Option ALPHA Ιαν. 2022 | 0,85 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
ALPHA22M0.90 Put Option ALPHA Ιαν. 2022 | 0,90 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
TPEIR22M1.20 Put Option TPEIR Ιαν. 2022 | 1,20 Παράγωγα Παραγωγο 24/01/2022
1 2 3 4 5  »