Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
INTRK22L ΣΜΕ INTRK Δεκ. 2022 Παράγωγα Παραγωγο 26/09/2022
INTRK22LCTS INTRK22LCTS Παράγωγα Παραγωγο 26/09/2022
Δ160921Α2 ΕΔ-160921-01Χ-1000,00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 26/09/2022
FTSEB FTSE XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης Χρηματιστήριο Δείκτης 23/09/2022
FTSE22U1775 Put Option FTSE Σεπ. 2022 | 1.775,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
FTSE22U1800 Put Option FTSE Σεπ. 2022 | 1.800,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
LAMDA22I ΣΜΕ LAMDA Σεπ. 2022 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
LAMDA22ILTS LAMDA22ILTS Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
TPEIR22U2.00 Put Option TPEIR Σεπ. 2022 | 2,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
PPC22I ΣΜΕ PPC Σεπ. 2022 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
PPC22U9.60 Put Option PPC Σεπ. 2022 | 9,60 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
EEE22I ΣΜΕ EEE Σεπ. 2022 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
TPEIR22I2.00 Call Option TPEIR Σεπ. 2022 | 2,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
BELA22I ΣΜΕ BELA Σεπ. 2022 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
ALPHA22U1.70 Put Option ALPHA Σεπ. 2022 | 1,70 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
ALPHA22U1.80 Put Option ALPHA Σεπ. 2022 | 1,80 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
PPC22U10.00 Put Option PPC Σεπ. 2022 | 10,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
ALPHA22U0.70 Put Option ALPHA Σεπ. 2022 | 0,70 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
PPC22U5.60 Put Option PPC Σεπ. 2022 | 5,60 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
FTSE22U1850 Put Option FTSE Σεπ. 2022 | 1.850,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
FTSE22U1875 Put Option FTSE Σεπ. 2022 | 1.875,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
PPC22U16.00 Put Option PPC Σεπ. 2022 | 16,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
PPC22U3.40 Put Option PPC Σεπ. 2022 | 3,40 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
FTSE22I1900 Call Option FTSE Σεπ. 2022 | 1.900,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
FTSE22I1850 Call Option FTSE Σεπ. 2022 | 1.850,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
FTSE22I1875 Call Option FTSE Σεπ. 2022 | 1.875,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
FTSE22U1825 Put Option FTSE Σεπ. 2022 | 1.825,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
ALPHA22I0.75 Call Option ALPHA Σεπ. 2022 | 0,75 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
HTO22I10.00 Call Option HTO Σεπ. 2022 | 10,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
ALPHA22U0.60 Put Option ALPHA Σεπ. 2022 | 0,60 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
1 2 3 4 5  »