Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
CENER
CENER22L x x
CENER23C x x
CENER23F x x
CENER23I x x
TITC
TITC22L x x
TITC23C x x
TITC23F x x
TITC23I x x
ΑΔΜΗΕ
ADMIE22L x x
ADMIE23C x x
ADMIE23F x x
ADMIE23I x x
ΑΛΦΑ
ALPHA22L x x
ALPHA23C x x
ALPHA23F x x
ALPHA23I x x
ΒΙΟ
VIO22L x x
VIO23C x x
VIO23F x x
VIO23I x x
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
GEKTE22LX x x
GEKTE23C x x
GEKTE23F x x
GEKTE23I x x
ΔΕΗ
PPC22L x x
PPC23C x x
PPC23F x x
PPC23I x x
ΕΕΕ
EEE22L x x
EEE23C x x
EEE23F x x
EEE23I x x
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ELLAK22L x x
ELLAK23C x x
ELLAK23F x x
ELLAK23I x x
ΕΛΠΕ
ELPE22L x x
ELPE23C x x
ELPE23F x x
ELPE23I x x
1 2 3