Συναλλαγές σε Πακέτα ΧΑ

Ώρα Σύμβολο Όνομα Τιμή Όγκος Αξία %Μετοχών Τρέχουσα Τιμή Διαφ.%
12:12:15 ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡ. ΕΤ. (ΚΟ) 13,830 26.679 368.970,570 0,02 13,8400 -4,16%
12:09:21 ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ 1,428 1.250.000 1.785.000,000 0,10 1,4100 -2,69%
12:05:03 ΑΛΦΑ ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜ/ΧΩΝ ΑΕ 1,250 831.181 1.038.976,250 0,04 1,2410 -3,05%
10:44:36 ΑΛΦΑ ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜ/ΧΩΝ ΑΕ 1,265 250.000 316.250,000 0,01 1,2410 -3,05%