Συναλλαγές σε Πακέτα ΧΑ

Ώρα Σύμβολο Όνομα Τιμή Όγκος Αξία %Μετοχών Τρέχουσα Τιμή Διαφ.%
17:13:43 ΕΥΔΑΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 7,250 49.000 355.250,000 0,05 7,2500 -0,14%
17:13:09 ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ Α.Ε 5,480 300.000 1.644.000,000 0,08 5,4350 +0,09%
17:07:09 ΕΤΕ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΚΟ 3,234 183.327 592.879,518 0,02 3,2750 +2,86%
16:47:27 ΟΤΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 15,720 335 5.266,200 0,00 15,0000 -0,99%
15:11:38 ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 12,270 65.000 797.550,000 0,02 12,1500 -0,33%