Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022
12:58
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών
Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με Α.Φ.Μ. 094289571 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000 [εφεξής η «Εταιρεία»], ανακοινώνει ότι, κατ' εφαρμογή της από 07.07.2020 ...
10:57
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
  Δείτε το συνημμένο αρχείο.Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
09:46
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής
Ανακοινώνεται ότι η Motor Oil Holdings Ltd (συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τους κ. κ. Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη και Πέτρο Τ. Τζαννετάκη – αντιστοίχως Πρόεδρο Δ.Σ., Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ...
09:46
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)
Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 21 Ιανουαρίου 2022 προέβη σε αγορά 4.728 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 70.910,88 (μέση τιμή κτήσης: Ευρώ 14,998 ανά ...
09:45
INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Δείτε την Ανακοίνωση της ΕταιρείαςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:32
INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετό
Δείτε την Ανακοίνωση της ΕταιρείαςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
09:31
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών
Αγορά ιδίων μετοχώνΑγορά ιδίων μετοχών
00:00
Εταιρική Πράξη ΧΑΚ
Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης τίτλων εκδότη C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY PUBLIC COMPANY LTD (GAS/ΓΚΑΖ) από τις 24/01/2022. Ανακ. ΧΑΚ 24/01/2022.